ĐẾN NĂM 2020: TOÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CÓ 12 ĐÔ THỊ

10-03-2016

Chiều 7-3, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh BR-VT giai đoạn 2015-2025. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành và các phòng, ban chuyên môn các địa phương trong tỉnh.

Mục tiêu của chương trình phát triển đô thị của tỉnh giai đoạn 2015-2025 là  phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I (TP. Vũng Tàu), 1 đô thị loại II (TP. Bà Rịa), 2 đô thị loại III (Phú Mỹ và Côn Đảo), 3 đô thị loại IV (Long Điền, Long Hải, Ngãi Giao, Phước Bửu) và 5 đô thị loại V (Đất Đỏ, Phước Hải, Kim Long, Bình Châu, Lộc An). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh dự kiến khoảng 60%.
 
Quốc lộ 51 đoạn qua TT Phú Mỹ
 
Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có 14 đô thị. Để đạt các yêu cầu về chất lượng đô thị, tỉnh sẽ tăng cường đầu tư để đạt các chỉ tiêu: Diện tích sàn nhà ở bình quân đô thị khoảng 26,1m2 sàn/người; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích xây dựng đô thị đạt 25%; tỷ lệ dân được cấp nước sạch tại các đô thị đạt 100%; tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 90%...